Ο ΙΑΤΡΟΣ

Μ ε τ α ξ ά ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς

Χειρουργός - Ογκολόγος - Μέλος της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής
Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

 

Γενική & Λαπαροσκοπική Χειρουργική